Flaviu Călin RUS : 6-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 24-06-2008 / 13-07-2009 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи - Член

Национални партии 

  • 24-06-2008 / 13-07-2009 : Partidul Democrat-Liberal (Румъния)

членове 

  • 01-09-2008 / 13-07-2009 : Комисия по външни работи

Заместник 

  • 27-08-2008 / 13-07-2009 : Комисия по регионално развитие
  • 05-09-2008 / 13-07-2009 : Делегация за връзки с Китайската народна република

all-activities 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Предложения за резолюции 
Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Paza clădirilor Parlamentului European RO  
- E-1361/2009 - Комисията  

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация за отменянето на политическите присъди, издадени по време на комунистическите режими в Европа  
- P6_DCL(2008)0077 - Отпаднала  
MARIAN ZLOTEA , Rareș-Lucian NICULESCU , Flaviu Călin RUS  
Дата на внасяне : 22-09-2008
Срок : 15-01-2009
Брой подписали : 49 - 16-01-2009
Писмена декларация за положението на децата, страдащи от затлъстяване  
- P6_DCL(2008)0072 - Отпаднала  
MARIAN ZLOTEA , Flaviu Călin RUS  
Дата на внасяне : 22-09-2008
Срок : 15-01-2009
Брой подписали : 54 - 16-01-2009

Списък на присъствалите 
Настоящият присъствен списък е извлечение от протоколите на пленарните заседания на шестия парламентарен мандат Информацията в него е предоставена единствено с ориентировъчна цел и обхваща мандата на члена на ЕП в Европейския парламент. Това са необработени данни, които не включват корекции за отсъствия по уважителни причини поради заболяване, отпуск по майчинство / бащинство, участие в разрешена дейност на парламентарна делегация и др.