Michel BARNIER : 7-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 14-07-2009 / 09-02-2010 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) - Член на бюрото

Национални партии 

  • 14-07-2009 / 09-02-2010 : Union pour un Mouvement Populaire (Франция)

членове 

  • 16-07-2009 / 09-02-2010 : Комисия по конституционни въпроси
  • 16-09-2009 / 09-02-2010 : Делегация за връзки с държавите от Южна Азия

Заместник 

  • 16-07-2009 / 09-02-2010 : Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите
  • 16-07-2009 / 09-02-2010 : Комисия по петиции

all-activities 

Предложения за резолюции 
Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Декларации 

Декларация за финансови интереси