John PURVIS : 6-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи - Член

Национални партии 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Scottish Conservative and Unionist Party (Обединено кралство)

Заместник-председател 

 • 01-09-2004 / 14-01-2007 : Комисия по икономически и парични въпроси
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Комисия по икономически и парични въпроси
 • 01-02-2007 / 13-07-2009 : Комисия по икономически и парични въпроси

членове 

 • 21-07-2004 / 31-08-2004 : Комисия по икономически и парични въпроси
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Делегация за връзки с държавите от Машрека
 • 13-10-2004 / 13-03-2007 : Делегация за връзки с Иран
 • 16-02-2006 / 19-06-2007 : Анкетна комисия по кризата в осигурителната компания "Equitable Life"
 • 31-01-2007 / 31-01-2007 : Комисия по икономически и парични въпроси
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Делегация за връзки с държавите от Машрека
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Делегация за връзки с Иран

Заместник 

 • 22-07-2004 / 14-01-2007 : Комисия за промишленост, изследвания и енергетика
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Делегация за връзки с държавите от Персийския залив, включително Йемен
 • 19-01-2006 / 15-02-2006 : Анкетна комисия по кризата в осигурителната компания "Equitable Life"
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Комисия за промишленост, изследвания и енергетика
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Комисия по промишленост, изследвания и енергетика
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Делегация за връзки с държавите от Персийския залив, включително Йемен

all-activities 

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Становища в качеството на докладчик 
Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно търговските и икономически отношения с Асоциацията на страните от Югоизточна Азия (АСЕАН)  
- ITRE_AD(2008)402534 -  
-
ITRE 
СТАНОВИЩЕ относно Зелена книга относно пазарните инструменти за опазването на околната среда и за целите на свързаните с това политики  
- ECON_AD(2007)396719 -  
-
ECON 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на изискванията за акредитация и наблюдение на пазара във връзка с пускането на продукти на пазара  
- ITRE_AD(2007)390374 -  
-
ITRE 

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Списък на присъствалите 
Настоящият присъствен списък е извлечение от протоколите на пленарните заседания на шестия парламентарен мандат Информацията в него е предоставена единствено с ориентировъчна цел и обхваща мандата на члена на ЕП в Европейския парламент. Това са необработени данни, които не включват корекции за отсъствия по уважителни причини поради заболяване, отпуск по майчинство / бащинство, участие в разрешена дейност на парламентарна делегация и др.