Efstratios PAPAEFSTRATIOU : 1-ви парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 01-01-1981 / 18-10-1981 : Независими
  • 02-11-1981 / 08-03-1982 : Група на Европейската народна партия (Група на християндемократите) - Член
  • 09-03-1982 / 23-07-1984 : Група на Европейската народна партия (Група на християндемократите) - Член на бюрото

Национални партии 

  • 01-01-1981 / 18-10-1981 : Νέα Δημοκρατία (Гърция)
  • 02-11-1981 / 23-07-1984 : Νέα Δημοκρατία (Гърция)

Председател 

  • 21-01-1982 / 23-07-1984 : Комисия по социални въпроси и заетост

членове 

  • 17-11-1981 / 20-01-1982 : Комисия по земеделие
  • 21-01-1982 / 23-07-1984 : Комисия по Правилника за дейността и петициите
  • 11-04-1983 / 23-07-1984 : Делегация за връзки със Съединените американски щати