Henriette POIRIER : 1-ви парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 17-07-1979 / 23-07-1984 : Група на комунистите и съмишлениците - Член

Национални партии 

  • 17-07-1979 / 23-07-1984 : Parti communiste français (Франция)

членове 

  • 20-07-1979 / 23-07-1984 : Комисия по външноикономически отношения