Emmanouil PONIRIDIS : 1-ви парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 24-11-1981 / 03-06-1983 : Група на социалистите - Член

Национални партии 

  • 24-11-1981 / 03-06-1983 : Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα (Гърция)

Заместник-председател 

  • 21-01-1982 / 03-06-1983 : Комисия по Правилника за дейността и петициите

членове 

  • 21-01-1982 / 03-06-1983 : Комисия по правни въпроси
  • 11-04-1983 / 03-06-1983 : Делегация за връзки със страните от Машрека