René A.L. PAULHAN : 1-ви парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 16-12-1981 / 09-03-1983 : Група на Европейските прогресивни демократи - Член

Национални партии 

  • 16-12-1981 / 09-03-1983 : Défence des intérêts de la France en Europe (Франция)

членове 

  • 09-03-1982 / 09-03-1983 : Комисия по външноикономически отношения