Séamus PATTISON : 1-ви парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 09-07-1981 / 10-04-1983 : Група на социалистите - Член
  • 11-04-1983 / 15-12-1983 : Група на социалистите - Член на бюрото

Национални партии 

  • 09-07-1981 / 15-12-1983 : Labour Party (Ирландия)

Заместник-председател 

  • 11-04-1983 / 15-12-1983 : Комисия по социални въпроси и заетост

членове 

  • 09-03-1982 / 15-12-1983 : Комисия по енергетика и изследвания
  • 11-04-1983 / 15-12-1983 : Делегация за връзки с Латинска Америка