John O'CONNELL : 1-ви парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 17-07-1979 / 10-09-1981 : Група на социалистите - Член

Национални партии 

  • 17-07-1979 / 10-09-1981 : Labour Party (Ирландия)

членове 

  • 20-07-1979 / 10-09-1981 : Комисия по околна среда, здравеопазване и защита на потребителите