J. (Annie) B. KROUWEL-VLAM : 1-ви парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 17-07-1979 / 23-07-1984 : Група на социалистите - Член

Национални партии 

  • 17-07-1979 / 23-07-1984 : Partij van de Arbeid (Нидерландия)

членове 

  • 20-07-1979 / 23-07-1984 : Комисия по околна среда, здравеопазване и защита на потребителите
  • 14-12-1979 / 23-07-1984 : Комисия по Правилника за дейността и петициите
  • 11-04-1983 / 23-07-1984 : Делегация за връзки с Канада