Gloria D. HOOPER : 1-ви парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 17-07-1979 / 23-07-1984 : Група на Европейските демократи - Член

Национални партии 

  • 17-07-1979 / 23-07-1984 : Conservative and Unionist Party (Обединено кралство)

Заместник-председател 

  • 24-11-1983 / 23-07-1984 : Комисия по околна среда, здравеопазване и защита на потребителите

членове 

  • 20-07-1979 / 23-11-1983 : Комисия по околна среда, здравеопазване и защита на потребителите
  • 14-10-1981 / 23-07-1984 : Анкетна комисия за положението на жените в Европа
  • 11-10-1982 / 23-07-1984 : Комисия по външноикономически отношения
  • 11-04-1983 / 23-07-1984 : Делегация в Съвместния комитет Европейски парламент/Генерални кортеси на Испания