Liam KAVANAGH : 1-ви парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 17-07-1979 / 07-07-1981 : Група на социалистите - Член

Национални партии 

  • 17-07-1979 / 07-07-1981 : Labour Party (Ирландия)

Заместник-председател 

  • 20-07-1979 / 07-07-1981 : Комисия по младежта, културата, образованието, информацията и спорта