Brian M. KEY : 1-ви парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 17-07-1979 / 23-07-1984 : Група на социалистите - Член

Национални партии 

  • 17-07-1979 / 23-07-1984 : Labour Party (Обединено кралство)

Заместник-председател 

  • 11-04-1983 / 23-07-1984 : Делегация в Съвместния комитет Европейски парламент/Генерални кортеси на Испания

членове 

  • 20-07-1979 / 23-07-1984 : Комисия по бюджетен контрол
  • 20-07-1979 / 23-07-1984 : Комисия по транспорт