Kent S. KIRK : 1-ви парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 17-07-1979 / 31-08-1981 : Група на Европейските демократи - Член
  • 01-09-1981 / 08-03-1982 : Група на Европейските демократи - Заместник-председател
  • 09-03-1982 / 10-04-1983 : Група на Европейските демократи - Заместник-председател
  • 11-04-1983 / 23-07-1984 : Група на Европейските демократи - Заместник-председател

Национални партии 

  • 17-07-1979 / 23-07-1984 : Det konservative folkeparti (Дания)

членове 

  • 20-07-1979 / 23-07-1984 : Комисия по земеделие
  • 15-10-1982 / 23-07-1984 : Комисия по институционални въпроси
  • 11-04-1983 / 23-07-1984 : Делегация за връзки с Латинска Америка