Hans KATZER : 1-ви парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 17-07-1979 / 08-03-1982 : Група на Европейската народна партия (Група на християндемократите) - Член на бюрото
  • 09-03-1982 / 23-07-1984 : Група на Европейската народна партия (Група на християндемократите) - Член

Национални партии 

  • 17-07-1979 / 23-07-1984 : Christlich Demokratische Union Deutschlands (Германия)

Заместник-председател 

  • 18-07-1979 / 18-01-1982 : Европейски парламент
  • 18-07-1979 / 18-01-1982 : Бюро на Европейския парламент

членове 

  • 20-07-1979 / 14-09-1979 : Комисия по транспорт
  • 11-04-1983 / 23-07-1984 : Делегация за връзки с Китайската народна република