Brian H. HORD : 1-ви парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 17-07-1979 / 23-07-1984 : Група на Европейските демократи - Член

Национални партии 

  • 17-07-1979 / 23-07-1984 : Conservative and Unionist Party (Обединено кралство)

членове 

  • 20-07-1979 / 10-07-1980 : Комисия по бюджетите
  • 11-07-1980 / 23-07-1984 : Комисия по земеделие