Hermann HEINEMANN : 1-ви парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 11-03-1983 / 23-07-1984 : Група на социалистите - Член

Национални партии 

  • 11-03-1983 / 23-07-1984 : Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Германия)

членове 

  • 27-04-1983 / 23-07-1984 : Комисия по икономически и парични въпроси