Alfons GOPPEL : 1-ви парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 17-07-1979 / 23-07-1984 : Група на Европейската народна партия (Група на християндемократите) - Член на бюрото

Национални партии 

  • 17-07-1979 / 23-07-1984 : Christlich-Soziale Union in Bayern e.V. (Германия)

Председател 

  • 11-04-1983 / 23-07-1984 : Делегация за връзки с Австрия

членове 

  • 20-07-1979 / 23-07-1984 : Комисия по правни въпроси