Anselmo GOUTHIER : 1-ви парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 17-07-1979 / 23-07-1984 : Група на комунистите и съмишлениците - Член

Национални партии 

  • 17-07-1979 / 23-07-1984 : Partito comunista italiano (Италия)

Заместник-председател 

  • 11-04-1983 / 23-07-1984 : Делегация за връзки с Югославия

Квестор 

  • 20-01-1982 / 23-07-1984 : Европейски парламент
  • 20-01-1982 / 23-07-1984 : Бюро на Европейския парламент

членове 

  • 20-07-1979 / 23-07-1984 : Комисия по бюджетите
  • 20-07-1979 / 23-07-1984 : Комисия по бюджетен контрол
  • 20-01-1982 / 23-07-1984 : Квестори