Alberto GHERGO : 1-ви парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 17-07-1979 / 10-04-1983 : Група на Европейската народна партия (Група на християндемократите) - Член
  • 11-04-1983 / 23-07-1984 : Група на Европейската народна партия (Група на християндемократите) - Член на бюрото

Национални партии 

  • 17-07-1979 / 23-07-1984 : Democrazia cristiana (Италия)

членове 

  • 20-07-1979 / 23-07-1984 : Комисия по околна среда, здравеопазване и защита на потребителите
  • 12-02-1981 / 20-01-1982 : Комисия по енергетика и изследвания
  • 21-01-1982 / 23-07-1984 : Комисия по социални въпроси и заетост
  • 11-04-1983 / 23-07-1984 : Делегация за връзки с Израел