Eric FORTH : 1-ви парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 17-07-1979 / 23-07-1984 : Група на Европейските демократи - Член

Национални партии 

  • 17-07-1979 / 23-07-1984 : Conservative and Unionist Party (Обединено кралство)

членове 

  • 20-07-1979 / 09-07-1981 : Комисия по бюджетите
  • 10-04-1981 / 20-01-1982 : Комисия по бюджетен контрол
  • 10-07-1981 / 24-10-1983 : Комисия по Правилника за дейността и петициите
  • 19-02-1982 / 23-07-1984 : Комисия по околна среда, здравеопазване и защита на потребителите
  • 11-04-1983 / 23-07-1984 : Делегация за връзки с Латинска Америка