André BORD : 1-ви парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 19-04-1982 / 23-07-1984 : Група на Европейските прогресивни демократи - Член

Национални партии 

  • 19-04-1982 / 23-07-1984 : Défence des intérêts de la France en Europe (Франция)

членове 

  • 12-05-1982 / 23-07-1984 : Комисия по външноикономически отношения
  • 14-01-1983 / 23-07-1984 : Комисия по институционални въпроси
  • 11-04-1983 / 23-07-1984 : Делегация в Съвместния комитет Европейски парламент/Генерални кортеси на Испания