Cornelis BERKHOUWER : 1-ви парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 17-07-1979 / 23-07-1984 : Група на либералите и демократите - Заместник-председател

Национални партии 

  • 17-07-1979 / 23-07-1984 : Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (Нидерландия)

Заместник-председател 

  • 11-04-1983 / 23-07-1984 : Делегация за връзки с Латинска Америка

членове 

  • 20-07-1979 / 23-07-1984 : Комисия по политически въпроси
  • 13-10-1980 / 09-03-1982 : Комисия по Правилника за дейността и петициите
  • 21-01-1982 / 23-07-1984 : Комисия по околна среда, здравеопазване и защита на потребителите