Martin BANGEMANN : 1-ви парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 17-07-1979 / 27-06-1984 : Група на либералите и демократите - Председател

Национални партии 

  • 17-07-1979 / 27-06-1984 : Freie Demokratische Partei (Германия)

членове 

  • 20-07-1979 / 10-12-1979 : Комисия по бюджетен контрол
  • 11-02-1980 / 11-07-1980 : Комисия по младежта, културата, образованието, информацията и спорта
  • 14-10-1983 / 27-06-1984 : Комисия по младежта, културата, образованието, информацията и спорта