Vincent F.M. ANSQUER : 1-ви парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 17-07-1979 / 23-07-1984 : Група на Европейските прогресивни демократи - Член

Национални партии 

  • 17-07-1979 / 23-07-1984 : Défence des intérêts de la France en Europe (Франция)

Председател 

  • 11-04-1983 / 23-07-1984 : Делегация за връзки със страните от Магреба

членове 

  • 20-07-1979 / 23-07-1984 : Комисия по бюджетите