Ursula BRAUN-MOSER : 3-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 15-01-1990 / 18-07-1994 : Група на Европейската народна партия (Група на християндемократите) - Член

Национални партии 

  • 15-01-1990 / 18-07-1994 : Christlich Demokratische Union Deutschlands (Германия)

членове 

  • 15-01-1990 / 14-01-1992 : Делегация за връзки с Полша
  • 19-01-1990 / 14-01-1992 : Комисия по външноикономически отношения
  • 22-02-1991 / 13-03-1991 : Комисия по развитие и сътрудничество
  • 15-01-1992 / 17-09-1992 : Членове на Европейския парламент в Съвместната асамблея на Споразумението между държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн и Европейската икономическа общност (АКТБ-ЕИО)
  • 15-01-1992 / 18-07-1994 : Комисия по развитие и сътрудничество
  • 18-09-1992 / 16-09-1993 : Членове на Европейския парламент в Съвместната асамблея на Споразумението между държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн и Европейската икономическа общност (АКТБ-ЕИО)
  • 17-09-1993 / 18-07-1994 : Членове на Европейския парламент в Съвместната асамблея на Споразумението между държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн и Европейската икономическа общност (АКТБ-ЕИО)