Mechthild von ALEMANN : 3-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 25-07-1989 / 18-07-1994 : Група на либералите, демократите и реформаторите - Заместник-председател

Национални партии 

  • 25-07-1989 / 18-07-1994 : Freie Demokratische Partei (Германия)

членове 

  • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Комисия по социални въпроси, заетост и работна среда
  • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Комисия по транспорт и туризъм
  • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Делегация за връзки с Югославия
  • 15-01-1992 / 10-02-1993 : Делегация за връзки с Албания, България и Румъния
  • 15-01-1992 / 18-07-1994 : Комисия по социални въпроси, заетост и работна среда
  • 11-02-1993 / 31-01-1994 : Делегация за връзки с Албания, България и Румъния
  • 01-02-1994 / 18-07-1994 : Делегация за връзки с Албания, България и Румъния