Mathilde M. van den BRINK : 3-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 16-11-1989 / 20-04-1993 : Група на социалистите - Член
 • 21-04-1993 / 18-07-1994 : Група на Партията на европейските социалисти - Член

Национални партии 

 • 16-11-1989 / 18-07-1994 : Partij van de Arbeid (Нидерландия)

Заместник-председател 

 • 24-11-1989 / 14-01-1992 : Комисия по политически въпроси

членове 

 • 16-11-1989 / 14-01-1992 : Делегация за връзки с Организацията на обединените нации
 • 24-11-1989 / 14-01-1992 : Комисия по правата на жените
 • 15-01-1992 / 10-02-1993 : Делегация за връзки със страните от Магреба и Съюза на арабския Магреб
 • 15-01-1992 / 18-07-1994 : Комисия по граждански свободи и вътрешни работи
 • 15-01-1992 / 18-07-1994 : Комисия по правата на жените
 • 11-02-1993 / 31-01-1994 : Делегация за връзки със страните от Магреба и Съюза на арабския Магреб
 • 01-02-1994 / 18-07-1994 : Делегация за връзки със страните от Магреба и Съюза на арабския Магреб

Заместник 

 • 23-11-1989 / 14-01-1992 : Комисия по правни въпроси и права на гражданите
 • 15-01-1992 / 10-02-1993 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕО-Турция
 • 15-01-1992 / 18-07-1994 : Комисия по външни работи и сигурност
 • 28-01-1992 / 18-07-1994 : Подкомисия по сигурност и разоръжаване
 • 11-02-1993 / 31-01-1994 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕО-Турция
 • 01-02-1994 / 18-07-1994 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Турция