Bernard SOULAGE : 6-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 01-02-2009 / 13-07-2009 : Група на социалистите в Европейския парламент - Член

Национални партии 

  • 01-02-2009 / 13-07-2009 : Parti socialiste (Франция)

членове 

  • 02-02-2009 / 13-07-2009 : Комисия по регионално развитие

Заместник 

  • 01-02-2009 / 13-07-2009 : Комисия по бюджетен контрол
  • 01-02-2009 / 13-07-2009 : Комисия по правни въпроси

Списък на присъствалите 
Настоящият присъствен списък е извлечение от протоколите на пленарните заседания на шестия парламентарен мандат Информацията в него е предоставена единствено с ориентировъчна цел и обхваща мандата на члена на ЕП в Европейския парламент. Това са необработени данни, които не включват корекции за отсъствия по уважителни причини поради заболяване, отпуск по майчинство / бащинство, участие в разрешена дейност на парламентарна делегация и др.