Bartho PRONK : 5-и парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи - Член

Национални партии 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Christen Democratisch Appèl (Нидерландия)

членове 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Комисия по заетостта и социалните въпроси
 • 06-10-1999 / 09-12-1999 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Латвия
 • 09-12-1999 / 14-01-2002 : Делегации в комитетите за парламентарно сътрудничество и Делегации за връзки с Украйна, Беларус и Молдова
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Комисия по заетостта и социалните въпроси
 • 07-02-2002 / 06-03-2002 : Делегация в комитетите за парламентарно сътрудничество ЕС-Украйна и ЕС-Молдова и Делегация за връзки с Беларус
 • 07-03-2002 / 19-07-2004 : Делегация за връзки с Швейцария, Исландия и Норвегия

Заместник 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Комисия по бюджетите
 • 08-10-1999 / 14-01-2002 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Кипър
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Комисия по бюджетите

all-activities 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Report on the joint text approved by the Conciliation Committee for a European Parliament and Council Directive on minimum requirements for improving the safety and health protection of workers potentially at risk from explosive atmospheres (Fifteenth individual Directive within the meaning of Article 16(1) of Directive 89/391/EC) - European Parliament Delegation to the Conciliation Committee EN  
- A5-0074/1999 -  
-
EMPL 

Предложения за резолюции 
Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128