Virginio BETTINI : 3-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 26-10-1989 / 18-07-1994 : Група на Зелените в Европейския парламент - Член

Национални партии 

 • 26-10-1989 / 18-07-1994 : Verdi Arcobaleno (Италия)

Заместник-председател 

 • 27-10-1989 / 14-01-1992 : Делегация за връзки с Китайската народна република
 • 12-02-1992 / 10-02-1993 : Делегация за връзки с Китайската народна република
 • 11-02-1993 / 31-01-1994 : Делегация за връзки с Китайската народна република
 • 01-02-1994 / 18-07-1994 : Делегация за връзки с Китайската народна република

членове 

 • 27-10-1989 / 14-01-1992 : Комисия по енергетика, изследвания и технологии
 • 15-01-1992 / 12-02-1992 : Делегация за връзки с Китайската народна република
 • 15-01-1992 / 18-07-1994 : Комисия по енергетика, изследвания и технологии
 • 15-01-1992 / 18-07-1994 : Комисия по регионална политика, регионално планиране и връзки с регионални и местни власти

Заместник 

 • 26-10-1989 / 14-01-1992 : Комисия по транспорт и туризъм
 • 15-01-1992 / 10-02-1993 : Делегация за връзки със страните от Южна Америка
 • 11-02-1993 / 31-01-1994 : Делегация за връзки със страните от Южна Америка
 • 01-02-1994 / 18-07-1994 : Делегация за връзки със страните от Южна Америка