Daniel BAUTISTA : 6-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 26-03-2009 / 13-07-2009 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи - Член

Национални партии 

  • 26-03-2009 / 13-07-2009 : Partido Popular (Испания)

членове 

  • 01-04-2009 / 13-07-2009 : Комисия по международна търговия
  • 01-04-2009 / 13-07-2009 : Комисия по рибно стопанство
  • 01-04-2009 / 13-07-2009 : Делегация за връзки с Австралия и Нова Зеландия
  • 01-04-2009 / 13-07-2009 : Делегация в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея

Заместник 

  • 31-03-2009 / 13-07-2009 : Комисия по регионално развитие
  • 31-03-2009 / 13-07-2009 : Делегация за връзки с Индия
  • 31-03-2009 / 13-07-2009 : Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС

all-activities 

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128