Klaus RISKÆR PEDERSEN : 3-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 25-07-1989 / 05-12-1993 : Група на либералите, демократите и реформаторите - Член
 • 06-12-1993 / 18-07-1994 : Независими

Национални партии 

 • 25-07-1989 / 05-12-1993 : Venstre (Дания)
 • 06-12-1993 / 18-07-1994 : Løsgænger (Дания)

Заместник-председател 

 • 26-07-1989 / 18-11-1990 : Делегация за връзки с Швейцария

членове 

 • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Комисия по икономически и парични въпроси
 • 19-11-1990 / 14-01-1992 : Делегация за връзки със Съединените американски щати
 • 15-01-1992 / 10-02-1993 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕО-Малта
 • 15-01-1992 / 18-07-1994 : Комисия по икономически и парични въпроси и индустриална политика
 • 27-04-1992 / 18-07-1994 : Подкомисия по парични въпроси
 • 11-02-1993 / 31-01-1994 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕО-Малта
 • 01-02-1994 / 18-07-1994 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Малта