Helmut SCHOLZ : Начална страница 

Член 

Комисия по международна търговия 
Делегация в Парламентарния комитет за асоцииране ЕС – Молдова 
Делегация за връзки с Беларус 
Делегация за връзки със Съединените американски щати 
Делегация в Парламентарна асамблея Евронест 

Заместник 

Комисия по конституционни въпроси 
Делегация за връзки с Китайската народна република 

Последни дейности 

OPINION on discharge in respect of the implementation of the general budget of the European Union for the financial year 2018, Section II – European Council and Council EN  
- AFCO_AD(2019)642907 -  
-
AFCO 
Становища в качеството на докладчик в сянка 

Обратна връзка