Jaroslav PAŠKA : 7-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 14-07-2009 / 15-02-2010 : Група „Европа на свободата и демокрацията” - Заместник-председател
 • 16-02-2010 / 30-06-2014 : Група „Европа на свободата и демокрацията” - Заместник-председател/Член на бюрото

Национални партии 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Slovenská národná strana (Словакия)

членове 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Комисия по промишленост, изследвания и енергетика
 • 16-09-2009 / 30-06-2013 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Хърватия
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Комисия по промишленост, изследвания и енергетика
 • 15-04-2013 / 06-11-2013 : Комисия по петиции
 • 09-10-2013 / 30-06-2014 : Делегация за връзки с Канада

Заместник 

 • 16-07-2009 / 08-03-2011 : Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Комисия по регионално развитие
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Делегация в комитетите за парламентарно сътрудничество ЕС-Армения, ЕС-Азербайджан и ЕС-Грузия
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Делегация в Парламентарна асамблея Евронест
 • 08-10-2009 / 31-07-2011 : Специална комисия по финансовата, икономическа и социална криза
 • 19-01-2012 / 26-02-2013 : Комисия по бюджети
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Комисия по регионално развитие
 • 08-10-2012 / 14-04-2013 : Комисия по петиции
 • 07-11-2013 / 30-06-2014 : Комисия по петиции

all-activities 

Предложения за резолюции 
Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация относно борбата срещу гестационния диабет  
- P7_DCL(2013)0010 - Отпаднала  
Rolandas PAKSAS , Juozas IMBRASAS , Justina VITKAUSKAITE BERNARD , Marc TARABELLA , Anna ROSBACH , Jaroslav PAŠKA , Tadeusz CYMAŃSKI , Jolanta Emilia HIBNER , Magdi Cristiano ALLAM , Claudio MORGANTI , Małgorzata HANDZLIK  
Дата на внасяне : 09-09-2013
Срок : 09-12-2013
Брой подписали : 65 - 10-12-2013

Декларации 

Декларация за финансови интереси