Konstantinos POUPAKIS : 7-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) - Член

Национални партии 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Nea Demokratia (Гърция)

членове 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Комисия по заетост и социални въпроси
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Делегация за връзки с Албания, Босна и Херцеговина, Сърбия, Черна гора и Косово
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Комисия по заетост и социални въпроси

Заместник 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите
  • 16-09-2009 / 31-01-2012 : Делегация в Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС-Русия
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите
  • 01-02-2012 / 30-06-2014 : Делегация за връзки с Индия

all-activities 

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация относно доброволна система за етикетиране в брайлов формат върху опаковките на промишлени продукти  
- P7_DCL(2011)0014 - Приета  
Konstantinos POUPAKIS , Richard HOWITT , Ádám KÓSA , Eva LICHTENBERGER , Cecilia WIKSTRÖM  
Дата на внасяне : 23-03-2011
Срок : 23-06-2011
Дата на приемане : 23-06-2011
Приет текст (списък на подписалите декларацията членове) : P7_TA(2011)0299
Брой подписали : 447 - 23-06-2011

Декларации 

Декларация за финансови интереси