János ÁDER : 7-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 14-07-2009 / 15-09-2009 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) - Член
  • 16-09-2009 / 09-05-2012 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) - Член на бюрото

Национални партии 

  • 14-07-2009 / 09-05-2012 : Fidesz-Magyar Polgári Szövetség-Keresztény Demokrata Néppárt (Унгария)

Заместник-председател 

  • 23-01-2012 / 09-05-2012 : Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

членове 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
  • 16-09-2009 / 09-05-2012 : Делегация за връзки с Швейцария и Норвегия, в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Исландия и в Съвместния парламентарен комитет на Европейското икономическо пространство
  • 19-01-2012 / 22-01-2012 : Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

Заместник 

  • 16-07-2009 / 28-02-2010 : Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
  • 16-09-2009 / 09-05-2012 : Делегация за връзки със Съединените американски щати

all-activities 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Предложения за резолюции 
Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация относно подобряване на мерките за предотвратяване на произшествия и разпоредбите относно екологичната отговорност в миннодобивните индустрии  
- P7_DCL(2010)0100 - Отпаднала  
Daciana Octavia SÂRBU , János ÁDER , José BOVÉ , Chris DAVIES , Csaba Sándor TABAJDI  
Дата на внасяне : 13-12-2010
Срок : 24-03-2011
Брой подписали : 99 - 24-03-2011

Декларации 

Декларация за финансови интереси