Timo SOINI : 7-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 14-07-2009 / 15-02-2010 : Група „Европа на свободата и демокрацията” - Заместник-председател
  • 16-02-2010 / 25-04-2011 : Група „Европа на свободата и демокрацията” - Председател на бюрото

Национални партии 

  • 14-07-2009 / 25-04-2011 : Perussuomalaiset (Финландия)

Заместник-председател 

  • 20-07-2009 / 25-04-2011 : Комисия по култура и образование

членове 

  • 16-07-2009 / 19-07-2009 : Комисия по култура и образование
  • 16-09-2009 / 25-04-2011 : Делегация за връзки с Канада

Заместник 

  • 16-09-2009 / 25-04-2011 : Делегация за връзки с Австралия и Нова Зеландия
  • 16-09-2010 / 25-04-2011 : Делегация за връзки с Швейцария и Норвегия, в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Исландия и в Съвместния парламентарен комитет на Европейското икономическо пространство

all-activities 

Доклади – в качеството на докладчик в сянка 
За всеки доклад политическите групи определят докладчик в сянка в компетентната комисия, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика. Член 215

Становища в качеството на докладчик в сянка 
За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно гражданската инициатива  
- CULT_AD(2010)445900 -  
-
CULT 
СТАНОВИЩЕ относно насърчаване на достъпа на младежта до пазара на труда и укрепване на статута на стажантите, практикантите и чираците  
- CULT_AD(2010)439394 -  
-
CULT 

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация относно необходимостта всяка държава-членка да може да запази собствените си разпоредби в областта на интеграцията  
- P7_DCL(2010)0004 - Отпаднала  
Morten MESSERSCHMIDT , Timo SOINI  
Дата на внасяне : 18-01-2010
Срок : 06-05-2010
Брой подписали : 33 - 07-05-2010

Декларации 

Декларация за финансови интереси