Alan KELLY : 7-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 14-07-2009 / 24-02-2011 : Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент - Член

Национални партии 

  • 14-07-2009 / 24-02-2011 : Labour Party (Ирландия)

членове 

  • 16-07-2009 / 24-02-2011 : Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите
  • 16-09-2009 / 24-02-2011 : Делегация за връзки със Съединените американски щати

Заместник 

  • 16-07-2009 / 24-02-2011 : Комисия по земеделие и развитие на селските райони
  • 16-09-2009 / 24-02-2011 : Делегация за връзки с Швейцария и Норвегия, в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Исландия и в Съвместния парламентарен комитет на Европейското икономическо пространство
  • 15-10-2009 / 24-02-2011 : Комисия по петиции

all-activities 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Предложения за резолюции 
Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Декларации 

Декларация за финансови интереси