• Alf   SVENSSON  

Alf SVENSSON : Становища в качеството на докладчик - 7-ми парламентарен мандат 

Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно стимулирания от търговията и инвестициите растеж на развиващите се страни  
- DEVE_AD(2013)500536 -  
-
DEVE 
СТАНОВИЩЕ относно преглед на стратегията на ЕС за правата на човека  
- DEVE_AD(2012)492637 -  
-
DEVE 
СТАНОВИЩЕ относно предложение за препоръка на Европейския парламент до Съвета относно условията за възможното създаване на Европейски фонд за демокрация (ЕФД)  
- DEVE_AD(2012)476002 -  
-
DEVE 
СТАНОВИЩЕ относно външните политики на ЕС в полза на демократизацията  
- DEVE_AD(2011)460851 -  
-
DEVE