• Zigmantas   BALČYTIS  

Zigmantas BALČYTIS : Становища в качеството на докладчик в сянка - 8-ми парламентарен мандат 

За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно оценката на външните аспекти на функционирането и управлението на митниците като инструмент за улесняване на търговията и за борба срещу незаконната търговия  
- CONT_AD(2016)589219 -  
-
CONT 
СТАНОВИЩЕ относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2014 година, раздел III – Комисия и изпълнителни агенции  
- AFET_AD(2016)571791 -  
-
AFET 
СТАНОВИЩЕ относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2014 година, раздел X ‒ Европейска служба за външна дейност  
- AFET_AD(2016)571792 -  
-
AFET 
СТАНОВИЩЕ относно позицията на Съвета относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2016 година  
- AFET_AD(2015)564956 -  
-
AFET 
СТАНОВИЩЕ относно годишните доклади за 2012 г. и 2013 г. относно субсидиарността и пропорционалността  
- CONT_AD(2015)549234 -  
-
CONT 
СТАНОВИЩЕ относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2013 г., раздел III – Комисия и изпълнителни агенции  
- AFET_AD(2015)541332 -  
-
AFET 
СТАНОВИЩЕ относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2013 година, раздел X – Европейска служба за външна дейност  
- AFET_AD(2015)541336 -  
-
AFET