Vilija BLINKEVIČIŪTĖ : Начална страница 

Заместник-председател 

Комисия по заетост и социални въпроси 

Член 

Комисия по правата на жените и равенството между половете 
Делегация в Парламентарна асамблея Евронест 

Заместник 

Комисия по култура и образование 
Делегация в Комитета за парламентарно партньорство ЕС – Армения, Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС – Азербайджан и Парламентарния комитет за асоцииране ЕС – Грузия 

Последни дейности 

Положението във Венесуела след незаконния избор на новия председател и на новото Бюро на Националното събрание ("парламентарен държавен преврат") (B9-0051/2020, B9-0052/2020, B9-0053/2020, RC-B9-0048/2020, B9-0048/2020, B9-0049/2020, B9-0050/2020) LT  
 
Писмени обяснения на вот 
Текущи изслушвания по член 7, параграф 1 от ДЕС относно Полша и Унгария (B9-0032/2020) LT  
 
Писмени обяснения на вот 

Обратна връзка