• Jean-Paul   BESSET  

Jean-Paul BESSET : Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) - 7-ми парламентарен мандат 

**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация относно подкрепата за засилване на забраната на Европейския съюз за премахване на перките на акулите  
- P7_DCL(2010)0071 - Приета  
Jean-Paul BESSET , Chris DAVIES , Sirpa PIETIKÄINEN , Daciana Octavia SÂRBU  
Дата на внасяне : 20-09-2010
Срок : 20-12-2010
Дата на приемане : 16-12-2010
Приет текст (списък на подписалите декларацията членове) : P7_TA(2010)0497
Брой подписали : 423 - 16-12-2010