Pascal CANFIN : 9-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 02-07-2019 ... : група „Renew Europe“ - Член

Национални партии 

  • 02-07-2019 ... : Liste Renaissance (Франция)

Председател 

  • 10-07-2019 ... : Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

членове 

  • 02-07-2019 / 09-07-2019 : Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
  • 02-07-2019 ... : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС – Мексико
  • 02-07-2019 ... : Делегация в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея
  • 10-07-2019 ... : Съвет на председателите на комисии

Заместник 

  • 02-07-2019 ... : Комисия по икономически и парични въпроси
  • 02-07-2019 ... : Делегация за връзки с държавите от Югоизточна Азия и Асоциацията на народите от Югоизточна Азия (АСЕАН)

Обратна връзка