Zuzana BRZOBOHATÁ : 7-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент - Член

Национални партии 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Česká strana sociálně demokratická (Чехия)

членове 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Комисия по регионално развитие
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Делегация за връзки с Швейцария и Норвегия, в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Исландия и в Съвместния парламентарен комитет на Европейското икономическо пространство
 • 19-01-2012 / 11-03-2012 : Комисия по регионално развитие
 • 12-03-2012 / 30-06-2014 : Комисия по бюджети
 • 12-09-2012 / 30-06-2014 : Комисия по бюджетен контрол

Заместник 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Комисия по бюджетен контрол
 • 16-09-2009 / 07-10-2013 : Делегация за връзки с Япония
 • 07-04-2011 / 18-01-2012 : Комисия по конституционни въпроси
 • 19-01-2012 / 11-09-2012 : Комисия по бюджетен контрол
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Комисия по конституционни въпроси
 • 09-10-2013 / 30-06-2014 : Делегация за връзки с Австралия и Нова Зеландия

all-activities 

Доклади – в качеството на докладчик в сянка 
За всеки доклад политическите групи определят докладчик в сянка в компетентната комисия, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика. Член 215

Становища в качеството на докладчик в сянка 
За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно преговорите относно многогодишната финансова рамка (МФР) за периода 2014 – 2020 г.: извличане на поуки и бъдещо развитие  
- AFCO_AD(2014)528017 -  
-
AFCO 
СТАНОВИЩЕ относно общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2014 година — всички раздели  
- AFCO_AD(2013)514868 -  
-
AFCO 
СТАНОВИЩЕ Бюджет за 2014 г. – Мандат за тристранна среща  
- AFCO_AD(2013)508185 -  
-
AFCO 

Декларации 

Декларация за финансови интереси