• Malika   BENARAB-ATTOU  

Malika BENARAB-ATTOU : Предложения за резолюции - 7-ми парламентарен мандат 

Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143