Andrew Henry William BRONS : 7-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Независими членове

Национални партии 

 • 14-07-2009 / 16-10-2012 : British National Party (Обединено кралство)
 • 17-10-2012 / 08-02-2013 : - (Обединено кралство)
 • 09-02-2013 / 30-06-2014 : British Democratic Party (Обединено кралство)

членове 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Комисия по конституционни въпроси
 • 16-09-2009 / 30-06-2013 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Хърватия
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Комисия по конституционни въпроси
 • 09-10-2013 / 30-06-2014 : Делегация за връзки с Австралия и Нова Зеландия

Заместник 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
 • 09-07-2013 / 30-06-2014 : Делегация за връзки с държавите от Машрек

all-activities 

Предложения за резолюции 
Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация относно притеснения, свързани със случаи на отчуждаване и разрушаване на собственост съгласно испанския закон за крайбрежната ивица  
- P7_DCL(2010)0045 - Отпаднала  
Nick GRIFFIN , Andrew Henry William BRONS  
Дата на внасяне : 14-06-2010
Срок : 14-10-2010
Брой подписали : 14 - 15-10-2010

Декларации 

Декларация за финансови интереси