Axel VOSS : Начална страница 

Заместник-председател 

Делегация за връзки с Австралия и Нова Зеландия 

Член 

Комисия по правни въпроси 

Заместник 

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи 
Делегация за връзки с държавите от Южна Азия 

Обратна връзка