Joanna Katarzyna SKRZYDLEWSKA : 7-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) - Член

Национални партии 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Platforma Obywatelska (Полша)

членове 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Комисия по заетост и социални въпроси
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Комисия по правата на жените и равенството между половете
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Делегация за връзки с държавите от Централна Америка
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Делегация в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Комисия по заетост и социални въпроси
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Комисия по правата на жените и равенството между половете

Заместник 

 • 16-07-2009 / 24-03-2010 : Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите
 • 16-09-2009 / 23-04-2012 : Делегация за връзки с Индия
 • 25-03-2010 / 18-01-2012 : Комисия по култура и образование
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Комисия по култура и образование
 • 24-04-2012 / 30-06-2014 : Делегация за връзки с Арабския полуостров

all-activities 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Становища в качеството на докладчик 
Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно програмата за нови умения и работни места  
- FEMM_AD(2011)464998 -  
-
FEMM 

Становища в качеството на докладчик в сянка 
За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно прилагането на принципа за равно заплащане на мъжете и жените за равен труд или за труд с равна стойност  
- EMPL_AD(2012)478673 -  
-
EMPL 
СТАНОВИЩЕ относно бъдещето на социалните услуги от общ интерес  
- FEMM_AD(2011)443061 -  
-
FEMM 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно Европейската година на активния живот на възрастните хора (2012 г.)  
- CULT_AD(2011)452767 -  
-
CULT 

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация относно разследването на автомобилната катастрофа, в която загина Освалдо Пая  
- P7_DCL(2014)0005 - Отпаднала  
Jarosław WAŁĘSA , Hans-Peter MARTIN , Francisco SOSA WAGNER , Filip KACZMAREK , Marek Józef GRÓBARCZYK , Joanna Katarzyna SKRZYDLEWSKA , Andrzej GRZYB , Angelika WERTHMANN , Franco BONANINI , Alejo VIDAL-QUADRAS  
Дата на внасяне : 13-01-2014
Срок : 13-04-2014
Брой подписали : 119 - 14-04-2014
Писмена декларация относно обявяване на 30 май за европейски ден на приемното семейство  
- P7_DCL(2010)0010 - Отпаднала  
Joanna Katarzyna SKRZYDLEWSKA , Barbara MATERA , Joachim ZELLER , Artur ZASADA , Wojciech Michał OLEJNICZAK  
Дата на внасяне : 24-02-2010
Срок : 17-06-2010
Брой подписали : 125 - 17-06-2010

Декларации 

Декларация за финансови интереси