Paweł Robert KOWAL : 7-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Европейски консерватори и реформисти - Член

Национални партии 

 • 14-07-2009 / 20-02-2011 : Prawo i Sprawiedliwość (Полша)
 • 21-02-2011 / 13-01-2014 : Polska Jest Najważniejsza (Полша)
 • 14-01-2014 / 30-06-2014 : Polska Razem Jarosława Gowina (Полша)

Председател 

 • 29-09-2009 / 30-06-2014 : Делегация в Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС-Украйна

членове 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Комисия по външни работи
 • 14-09-2009 / 18-01-2012 : Подкомисия по сигурност и отбрана
 • 16-09-2009 / 28-09-2009 : Делегация в Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС-Украйна
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Делегация в Парламентарна асамблея Евронест
 • 29-09-2009 / 30-06-2014 : Съвет на председателите на делегации
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Комисия по външни работи
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Подкомисия по сигурност и отбрана

Заместник 

 • 21-07-2009 / 18-01-2012 : Комисия по промишленост, изследвания и енергетика
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Делегация в Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС-Молдова
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Комисия по промишленост, изследвания и енергетика

all-activities 

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Доклади – в качеството на докладчик в сянка 
За всеки доклад политическите групи определят докладчик в сянка в компетентната комисия, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика. Член 215

Становища в качеството на докладчик 
Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно проекта на решение на Съвета за сключване на Споразумение между Европейския съюз и Украйна за изменение на Споразумението между Европейската общност и Украйна за улесняване на издаването на визи  
- AFET_AD(2013)500439 -  
-
AFET 

Становища в качеството на докладчик в сянка 
За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на инструмента за финансово подпомагане за външните граници и визите като част от фонд „Вътрешна сигурност“  
- AFET_AD(2012)489432 -  
-
AFET 
СТАНОВИЩЕ относно Europeana — следващи стъпки  
- ITRE_AD(2010)430832 -  
-
ITRE 
СТАНОВИЩЕ относно доклада за политиката на конкуренция за 2008 г.  
- ITRE_AD(2010)430944 -  
-
ITRE 

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Декларации 

Декларация за финансови интереси 

Декларации за участие на членове на ЕП в мероприятия, организирани от трети страни